top of page

Göteborgs Nya Bryggeri uppstod i tankevärlden redan den 9 maj 2001. Det var den dagen då det i Danmark beslutades att Pripps i Göteborg skulle gå i graven. En 173-år lång bryggartradition i staden förpassades till historien. Johan Albrecht Pripp skulle ha varit lika bestört som de anställda var vid det fina bryggeriet om han levat.

De uppsagda medarbetarna startade föreningen Prippklubben år 2002. Det var för att träffas och behålla kontakten när de flesta fick nya jobb på andra företag. Tre år senare tog föreningen fram ett eget öl som avnjöts med stor glädje vid sammankomsterna. 

Efter det påtvingade namnbytet på föreningsölet initierades arbetet med att starta ett nytt eget bryggeri.

Klubben lät planerna ligga och mogna i tankarna länge och väl. Det är våra mycket vällagrade idéer som småningom tog sin fysiska form. Under flera års tid träffades bryggerigruppen regelbundet och diskuterade. Vi studerade marknaden, trender och gjorde en gedigen analys som resulterade i det levande dokumentet  "Affärsplan Göteborgs Nya Bryggeri".

I april 2008 bildade Prippklubben stödföreningen PrippInvest. Föreningens syfte var att stödja Prippklubben i fråga om bryggeriplanerna och att bidra till att hitta investerare genom att sprida ordet om förträffligheten med ett nytt bryggeri på J.A. Pripps Gata. Föreningens president Bill Larsson antog uppgiften med seriös inställning och målmedveten attityd.

 

Göteborgs Nya Bryggeri AB bildades i september 2008 av Nina och Marc Rothausen, Martin Lundh, Peter Thulin och Johan Nydewall. Alla grundare jobbade en gång i tiden på Pripps. Med Christian Baarlid som ordförande arbetade gruppen oförtrutet för att hitta investerare och för att stärka projektets varumärke.

2012 började samarbetspartnern och ägaren till Grebbestad Bryggeri, Ola Jonsson, intressera sig för planerna på Göteborgs Nya Bryggeri. Efter en del diskussioner och planläggning under 2013 hände plötsligt allting väldigt skyndsamt när vi bestämde oss för att förverkliga projektet tillsammans. Under 2014 renoverades brygghuslokalerna och installationsarbetena i den nya bryggerianläggningen påbörjades. Sedan 2015 brygger vi återigen öl på J.A. Pripps Gata.

Stödföreningen har blivit en stadigt växande ambassadörförening som sedan 2015 heter Göteborgs Ölinvest. Tillströmningen av nya medlemmar tog fart ordentligt när bryggeriet kom igång och Ölinvest har idag över 4000 medlemmar.

Med en stark story i bagaget och en kraftfull entreprenörsanda ser vi nu till att Göteborgs Nya Bryggeri blomstrar och utvecklas till ett framgångsrikt företag. 

För mer aktuell historia kan du kika in på Nyheter. 

bottom of page