Göteborgs Nya Bryggeri uppstod i tankevärlden redan den 9 maj 2001. Det var den dagen då det i Danmark beslutades att Pripps i Göteborg skulle gå i graven. En 173-år lång bryggartradition i staden skulle förpassas till historien. Johan Albrecht Pripp skulle ha varit lika bestört som de anställda var vid det fina bryggeriet om han levat.

De uppsagda medarbetarna startade föreningen Prippklubben år 2002. Det var för att träffas och behålla kontakten när de flesta fick jobb på andra företag. Tre år senare tog föreningen fram ett eget öl som avnjöts med stor glädje vid sammankomsterna. 

Vi lät bryggeriplanerna ligga och mogna i tankarna länge och väl. Man skulle kunna säga att det är vällagrade idéer som nu tagit sin fysiska form. Under flera års tid träffades bryggerigruppen regelbundet och diskuterade. Vi studerade marknaden, trender och gjorde en gedigen analys som resulterade i det levande dokumentet  "Affärsplan Göteborgs Nya Bryggeri".

I april 2008 bildade Prippklubben stödföreningen PrippInvest. Föreningens syfte var att stödja Prippklubben i fråga om bryggeriplanerna och att investera medlemsavgifterna i bryggeriet. Föreningens president Bill Larsson antog uppgiften med en seriös inställning och målmedveten attityd.

Göteborgs Nya Bryggeri AB bildades i september 2008 av Nina och Marc Rothausen, Martin Lundh, Peter Thulin och Johan Nydewall. Alla grundare jobbade en gång i tiden på Pripps. Med Christian Baarlid som ordförande jobbade gruppen oförtrutet för att hitta investerare och för att stärka projektets varumärke.

2012 började samarbetspartnern och ägaren till Grebbestad Bryggeri, Ola Jonsson, intressera sig för planerna på Göteborgs Nya Bryggeri. Efter en del diskussioner och planläggning under 2013 hände plötsligt allting väldigt skyndsamt när vi bestämde oss för att förverkliga projektet tillsammans. Under 2014 renoverades brygghuslokalerna och installationsarbetena i den nya bryggerianläggningen påbörjades. Sedan 2015 brygger vi återigen öl på J.A. Pripps Gata.

Stödföreningen har blivit en stadigt växande ambassadörförening som numera heter Göteborgs Ölinvest. Tillströmningen av nya medlemmar tog fart ordentligt när bryggeriet kom igång och Ölinvest har nu över 3250 medlemmar.

Med en stark story i bagaget och en kraftfull entreprenörsanda ser vi nu till att Göteborgs Nya Bryggeri blomstrar och blir ett framgångsrikt företag.